Běžné plasty

 • výborná chemická odolnost 
  dobré dielektrické vlastnosti 
  odolnost proti stárnutí 
  nízká nasákavost
  odolnost proti kyselinám a zásadám
 • Polyvinylchlorid PVC-U (tmavošedý RAL 7011) 
  Polyvinylchlorid je znám většinou pod označením PVC nebo novodur. Je to nejstarší a nejrozšířenější plastická hmota. Tento termoplast je dobře svařitelný i lepitelný, je také tepelně tvárný a to opakovaně. Teplota tvarování je od 120-140 st.C - nedoporučuje se tvarování za studena nebo pomocí infraohřevu. Na ochranu proti tepelnému rozkladu a UV záření je PVC stabilizován cínem - je možné jej použít i pro pitnou vodu.
 • Tepelná stabilita
  PVC-U je stabilní v teplotě do +60 st.C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě.
 • Chemická odolnost
  PVC-U odolává kyselinám , zásadám a všem běžným dezinfekčním roztokům. Odolává i alifatickým uhlovodíkům. Není odolný proti aromatickým rozpouštědlům.
 • Fyzikální vlastnosti
  PVC-U je ve srovnání s jinými běžnými plasty samozhášivý a nenasákavý, dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům a je fyziologicky nezávadný.
 • Použití
  Nádrže, obklady nádrží, žlaby, potrubí pro chemický průmysl.
 • vynikající chemická odolnost
  použitelnost v extrémně nízkých teplotách
  nenasákavost 
  výborné dielektrické vlastnosti 
  odolný proti vzniku a šíření napěťových trhlin
 • Polyetylen HD (bílý/černý)
  HD PE je krystalující materiál citlivý na UV záření, lehčí než voda, odolný proti nízkým teplotám. PE je zároveň mrazuvzdorný, zdravotně nezávadný a odolný proti působení rozpouštědel a většině chemikálií s výjimkou vysoce oxidačních kyselin. PE je snadno zápalný a lehce hořlavý.
 • Použití: Nádrže, jímky, rozvody pitné vody, nenáročné technické aplikace.
 • vynikající chemická odolnost
  výborná odolnost proti vysokým teplotám 
  výborné dielektrické vlastnosti 
  odolnost proti stárnutí 
  nízká nasákavost a odolnost proti rozpouštědlům
  dobré kluzné vlastnosti
 • PTFE (bílý)
  Nejčastěji používaný zástupce rodiny fluoropolymerů. Vyniká vysokou chemickou odolností ve spojení s širokým rozmezím pracovních teplot (-260 až +260°C), malou zápalností a nízkým vývinem kouře při hoření. PTFE má i dobrou otěruvzdornost. Má vynikající elektroizolační vlastnosti i při vysokých kmitočtech. V přírodní barvě je bílý, na omak mastný, pružný s dobrou rázovou pevností. Má značný sklon k studenému toku při zatížení. Vyznačuje se vysokou molekulovou hmotností a obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti:
 • Tepelná stabilita: PTFE je stabilní v rozmezí teplot od -170°C do +250°C, přičemž je nutno respektovat změny jeho vlastností v závislosti na teplotě.Při vyšší teplotě nastává rozklad, který při měření hmotnostních ztrát je do teploty 380°C nepatrný. Od 380°C intenzita rozkladu roste a vznikají plynné rozkladné produkty, které ve styku se vzduchem a vzdušnou vlhkostí tvoří další sloučeniny. Jedním z plynů vznikajících při tepelném rozkladu je např. fluorovodík.
 • Chemická odolnost: PTFE odolává kyselinám, zásadám, solím i rozpouštědlům i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organicko-kovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
 • Fyzikální vlastnosti: PTFE má ve srovnání s jinými běžnými plasty dobrou pevnost za vyšších teplot a dostatečnou pružnost při nízkých teplotách. Při tlakovém zatížení se nedrtí, má však sklon k tečení, přičemž stupeň deformace při daném napětí je závislý na době zatížení. Proto nemá při trvalém zatížení napětí převyšovat 10% pevnosti při dané teplotě. PTFE dobře odolává povětrnostním vlivům i mikroorganismům, je fyziologicky nezávadný i při implantaci do tkáně. Při vyšší dávce radioaktivního záření prudce degraduje.
 • Použití: Těsnění, ucpávky, potrubí pro chemický průmysl, speciální technické výrobky, vložky mezi pružiny automobilů, s výhradou pro nezatížená ložiska.
 • Nabídka hotových dílů z PTFE
  Na základě vašich požadavků zhotovíme PTFE díly dle vašich výkresů a vzorků 

  Speciální těsnění a konstrukční díly:

  vlnovce (také pro ventily a čerpadla)
  sedla pro ventily a kulové kohouty
  vodící díly

  těsnění pro statické použití
  O-kroužky, těsnění z masivního PTFE
  potažené elastomery, FPE a PFA potažené O-kroužky
  plochá těsnění z čistého PTFE, z plněných PTFE, potažená PTFE

  dynamická těsnění pro hydrauliku a pneumatiku
  kompaktní, pístové, drážkové kroužky, V kroužky, stírací kroužky
  manžetové sady, vlnovcové těsnící kroužky

  dynamická těsnění z plněných PTFE pro kompresory
  pístová těsnění, vodící kroužky, těsnění vodicích tyčí

  textilie potažené PTFE, hadice, těsnící šňůry a pásky 

  Všechny díry se dodávají jak z čistého tak plněných teflonů (podle vašich přání).

KONTAKTUJTE NÁS