Politika jakosti podle ISO 9001

  • V rámci všech cinností spolecnosti je veškerá pozornost smerována ke zvyšování spokojenosti zákazníku, zlepšování kvality nabízených produktu a služeb a zefektivnování sytému managementu jakosti.
  • Všichni zamestnanci spolecnosti jsou si vedomi, že svým jednáním a úkony musí efektivne využívat a snižovat náklady a tím zajistit rozvoj spolecnosti a její vyšší konkurenceschopnost.
  • Zakázky musí být plneny podle požadavku a ocekávání našich zákazníku.
  • Spolecnost chce poskytnout svým zákazníkum co nejširší spektrum služeb, prostrednictvím rozširování svých cinností.
  • Vedení spolecnosti chce zvyšovat zainteresovanost svých zamestnancu, zvyšovat jejich kvalifikaci, odbornost a vychovávat je tak, aby odvádeli jen kvalitní práci, na jejíž výsledcích jim záleží.

Akční nabídkaObrábění
plastů

< Klikněte zde >

Kontaktujte nás

TRIBON s.r.o.
Vychodilova 15, Brno
Objednávky: 541 218 539
Technické poradenství:
541 218 541