Vážení zákazníci,


s ohledem na vážnou situaci způsobenou novým koronavirem zavádíme změny v osobním odběru materiálu.

Výdej materiálu je možný po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
V zájmu vašeho zdraví bude předání zboží nově probíhat venku z nakládací rampy u skladu.

Při příchodu prosím zvoňte a vyčkejte na příchod obsluhy.


Děkujeme za pochopení.


Tým TRIBON

X

Fyzikální vlastnosti - KETRON, TECHTRON

KETRONTECHTRON 

vlastnosti

zkušební 
metody
ISO / *IEC

Jednotky

KETRON PEEKTECHTRON
HPV PPS
1000 HPV GF30 CA30

barva

  -

šedohnědý
černý

černý

šedohnědý černý tmavě
modrý

hustota

1183 g/cm3 1,31 1,45 1,51 1,41 1,43

absorpce vody - 24/96 hod ve vodě 23°C(1)

62

mg 5/10 4/9 - - 1/2

absorpce vody - 24/ 96 hod ve vodě 23°C 

62

% 0,06/0,12 0,05/0,11

-

-

0,01/0,03

hygroskopičnost t=23°C - 50% rel. vlhkost

-

%

0,20

0,14

0,14

0,14

0,03

nasákavost ve vodě 23°C

-

%

0,45

0,30

0,30

0,30

0,09

tepelné vlastnosti

             

teplota tavení

- °C 340 340 340 340 280

teplota zeskelnatění (2)

- °C - - - - -

tepelná vodivost při 23°C

- W/(K.m) 0,25 0,24 0,43 0,92 0,30

koef. lineár. tepelné roztažnosti
průměr při 23-100°C

- 10-6
m/(m.K)
50 30 30 25 50

koef. lineár. tepelné roztažnosti
- průměr při 23-150°C

- 10-6
m/(m.K)
50 30 30 25 60

koef. lineár. tepelné roztažnosti
- průměr nad 150°C

- m/(m.K)
.10-6
110 65 65 55 80

teplota deformace při ohybu
- metoda A: 1,8 MPa

75 °C 160 195 230 230 115

max. provozní teplota vzduchu
- krátkodobě (3)

- °C 310 310 310 310 260

nepřetržitě 20 000 hod (4)

- °C 250 250 250 250 220

hořlavost podle ASTM
(kyslíkový index) (5)

4589 % 35 43 40 40 47

hořlavost podle UL 94
(tloušťka 1,5/3 mm)

- - V-0/V-0 V-0/V-0 V-0/V-0 V-0/V-0 V-0/V-0

mechanické vlastnosti při 23°C

             

mez pevnosti v tahu (6) (7)

527 MPa 110/- -/75 -/90 -/130 -/75

průtažnost (8)

527 % 20 5 5 5 5

modul pevnosti v tahu (9)

527 MPa 4400 5900 6300 7700 3700

napětí při 1% stlačení (8)

604 MPa 29 34 41 49 28

napětí při 2% stlačení (8)

604   57 67 81 97 55

rázová houževnatost (Charpy) (10)

179/1eU kJ/m2 bez
lomu
25 35 35 25

vrubová houževnatost (Charpy)

179/1eA kJ/m2 3,5 2,5 4 4 3,5

tvrdost (kulička) (11)

2039-1 MPa 230 215 270 325 180

tvrdost (Rockwell) (11)

2039-2 - M 105 M 85 M 99 M 102 M 84

elektrické vlastnosti při 23°C

             

dielektrická pevnost (12)

*243

kV/mm

24 - 24 - 24

měrný vnitřní odpor

*93

Ohm.cm

>1014 - >1014 >1014

povrchový odpor

*93

Ohm

>1013 - >1013 - >1013

relativní permitivita - při 100 Hz

*250

-

3,2 - 3,2 - 3,3

relativní permitivita - při 1 MHz

*250

-

3,2 - 3,6 - 3,3

disipační činitel tan d - při 100 Hz

*250

-

0,001 - 0,001 - 0,003

disipační činitel tan d - při 1 MHz

*250

-

0,002 - 0,002 - 0,003
KONTAKTUJTE NÁS