Fyzikální vlastnosti - FLUOROSINT, SEMITRON

FLUOROSINTSEMITRON 

Fluorosint

Fluorosint 207 – tento plast nabízí využití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví. Fluorosint 500 je plast vykazující vynikající mechanické vlastnosti kombinované se skvělou chemickou a hydrolytickou odolností.

Semitron

Skupina staticky disipativních plastů najdou uplatnění v elektronickém průmyslu – všude kde vznikají problémy s elektrickým výbojem.

 

vlastnosti

zkušební  metody
ISO / *IEC

Jednotky

FLUOROSINT SEMITRON
500

207

ESd 225 ESd 410C ESd 500HR ESd 520HR

barva

  - slonovina bílý béžový černý bílý šedozelený

hustota

1183 g/cm3 2,32 2,30 1,33 1,41 2,30 1,58

absorpce vody - 24/96 hod ve vodě 23°C (1)

62

mg
%
14/- 4/- 392/705 - 4/- 56/-

absorpce vody - 24/ 96 hod ve vodě 23°C 

62

mg
%

0,10/-

0,03/-

5/9

-

0,03/-

0,60/-

hygroskopičnost t=23°C - 50% rel. vlhkost

-

%

-

-

0,8

0,75

-

-

nasákavost ve vodě 23°C

-

%

3,0

2,0

10

1,35

2,0

-

tepelné vlastnosti

               

teplota tavení

- °C 327 327 165 -- 327 --

teplota zeskelnatění (2)

- °C - - - 215 - 280

tepelná vodivost při 23°C

- W/(K.m) 0,77 - - 0,35 - 0,36

koef. lineár. tepelné roztažnosti
průměr při 23-100°C

- 10-6
m/(m.K)
45 100 150 35 100 25

koef. lineár. tepelné roztažnosti průměr při 23-150°C

- 10-6
m/(m.K)
45 100 - 35 100 25

koef. lineár. tepelné roztažnosti průměr nad 150°C

- 10-6
m/(m.K)
60 140 - 35 140 25

teplota deformace při ohybu
- metoda A: 1,8 MPa

75 °C 115 100 - 210 100 280

max. provozní teplota vzduchu
- krátkodobě (3)

- °C 260 280 140 200 280 270

nepřetržitě 20 000 hod (4)

- °C 220 260 90 170 260 250

hořlavost podle ASTM
(kyslíkový index) (5)

4589 % >95 >95 47>9548

hořlavost podle UL 94
(tloušťka 1,5/3 mm)

- - V-0/V-0 V-0/V-0 -/HB V-0/V-0 V-0/V-0 V-0/V-0

mechanické vlastnosti při 23°C

               

mez pevnosti v tahu (6) (7)

527 MPa -/8 -/10 -/38 -/62 -/10 -/83

průtažnost (8)

527 % 10 50 15 2 50 3

modul pevnosti v tahu (9)

527 MPa 2200 1800 1500 6400 1800 5500

napětí při 1% stlačení (8)

604 MPa - - 11 - - -

napětí při 2% stlačení (8)

604   - - 20 - - -

rázová houževnatost (Charpy) (10)

179/1eU kJ/m2 bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
- bez
lomu
-

vrubová houževnatost (Charpy)

179/1eA kJ/m2 4 5 8 4 5 4

povrch. tvrdost (kulička) (11)

2039-1 MPa - - 70 - - -

tvrdost (Rockwell) (11)

2039-2 - R 55 R 50 R 106 M 115 R 50 M 108

elektrické vlastnosti při 23°C

               

dielektrická pevnost (12)

*243

kV/mm

11 8 - - -  

měrný vnitřní odpor

*93

Ohm.cm

>1012 >1012 1010-1012 104 -106 1010-1012 1010-1012

povrchový odpor

*93

Ohm

>1012 >1012 1010-1012 104 -106 1010-1012 1010-1012

relativní permitivita - při 100 Hz

*250

-

- - - - - -

relativní permitivita - při 1 MHz

*250

-

2,85 2,65 - - - -

disipační činitel tan d - při 100 Hz

*250

-

- - - - - -

disipační činitel tan d - při 1 MHz

*250

-

0,008 0,008 - - - -
KONTAKTUJTE NÁS