Fyzikální vlastnosti - PPSU, PEI, PSU, PVDF

 PPSU, PEI, PSUPVDF

Profily PPSU 1000 jsou vyráběny z pryskyřice RADEL R. Poskytují tak vyšší rázovou pevnost a chemickou odolnost než PSU 1000 a PEI 1000. PEI 1000 je polymer s kombinací skvělých tepelných, mechanických a elektrických vlastností spolu s nízkou hořlavostí a vysokou hydrolytickou odolností. Je vhodný pro elektrické izolátory a na výrobu lékařských a analytických přístrojů. Plastové polotovary z PSU 1000 díky zvýšené tepelné a chemické odolnosti často nahrazují polykarbonát. Je běžně užíván u zařízení na výrobu potravin. PVDF je nevyztužený fluoropolymer, spojující vynikající chemickou odolnost a dobré mechanické, termické a elektrické vlastnosti.

 

vlastnosti

zkušební  metody
ISO / *IEC

Jednotky

PPSU 1000

PEI 1000 PSU 1000 SYMALIT
PVDF 1000

barva

  - černý jantarový žlutý bílý

hustota

1183 g/cm3 1,29 1,27 1,24 1,79

absorpce vody - 24/96 hod ve vodě 23°C(1)

62

mg 26/55 20/41 23/44 1/3

absorpce vody - 24/ 96 hod ve vodě 23°C 

62

%

0,35/0,72

0,26/0,54

0,32/0,61

0,01/0,03

hygroskopičnost t=23°C - 50% rel. vlhkost

-

%

0,60

0,75

0,40

0,05

nasákavost ve vodě 23°C

-

%

1,20

1,35

0,85

0,05

tepelné vlastnosti

           

teplota tavení

- °C - - - 175

teplota zeskelnatění (2)

- °C 220 215 190 -

tepelná vodivost při 23°C

- W/(K.m) 0,35 0,22 0,26 0,19

koef. lineár. tepelné roztažnosti
průměr při 23-100°C

- 10-6
m/(m.K)
55 45 60 130

koef. lineár. tepelné roztažnosti
- průměr při 23-150°C

- 10-6
m/(m.K)
55 45 60 145

koef. lineár. tepelné roztažnosti
- průměr nad 150°C

- 10-6
m/(m.K)
55 45 - -

teplota deformace při ohybu
- metoda A: 1,8 MPa

75 °C 200 190 170 105

max. provozní teplota vzduchu
- krátkodobě (3)

- °C 210 200 180 160

nepřetržitě 20 000 hod (4)

- °C 180 170 150 150

hořlavost podle ASTM
(kyslíkový index) (5)

4589 % 44 47 30 44

hořlavost podle UL 94
(tloušťka 1,5/3 mm)

- - V-0/V-0 V-0/V-0 HB/HB V-0/V-0

mechanické vlastnosti při 23°C

           

mez pevnosti v tahu (6) (7)

527 MPa 76/- 105/- 80/- 50/-

průtažnost (8)

527 % 30 10 10 >20

modul pevnosti v tahu (9)

527 MPa 2500 3400 2700 2300

napětí při 1% stlačení (8)

604 MPa 18 25 20 17

napětí při 2% stlačení (8)

604   35 49 39 32

rázová houževnatost (Charpy) (10)

179/1eU kJ/m2 bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu

vrubová houževnatost (Charpy)

179/1eA kJ/m2 10 3,5 4 10

tvrdost (kulička) (11)

2039-1 MPa - 170 155 110

tvrdost ( Rockwell) (11)

2039-2 - M 80 M 114 M 91 M 75

elektrické vlastnosti při 23°C

           

dielektrická pevnost (12)

*243

kV/mm

- 27 30 18

měrný vnitřní odpor

*93

Ohm.cm

>1014 >1014 >1014 >1014

povrchový odpor

*93

Ohm

>1013 >1013 >1013 >1013

relativní permitivita - při 100 Hz

*250

-

3,4 3,0 3,0 7,4

relativní permitivita - při 1 MHz

*250

-

3,5 3,0 3,0 6,0

disipační činitel tan d - při 100 Hz

*250

-

0,001 0,002 0,001 0,025

disipační činitel tan d - při 1 MHz

*250

-

0,005 0,002 0,003 0,165

Máte jakékoliv dotazy k vlastnostem plastů PPSU, PEI, PSU, PVDF nebo chcete prodiskutovat dodávku těchto materiálů? Kontaktujte nás. Vlastnosti plastů vám rádi detailně vysvětlíme.

KONTAKTUJTE NÁS