Vážení zákazníci,


s ohledem na vážnou situaci způsobenou novým koronavirem zavádíme změny v osobním odběru materiálu.

Výdej materiálu je možný po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
V zájmu vašeho zdraví bude předání zboží nově probíhat venku z nakládací rampy u skladu.

Při příchodu prosím zvoňte a vyčkejte na příchod obsluhy.


Děkujeme za pochopení.


Tým TRIBON

X

Fyzikální vlastnosti - PE 500, TIVAR 1000

PE 500, TIVAR 1000 

 

vlastnosti

zkušební metoda DINjednotkyPE 500TIVAR 1000PE 500 COLORTIVAR DSTIVAR
ASTL
TIVARI
TECH
natural R natural R

průměrná molekulární hmotnost(1)

-

106.g/mol

0,5 0,5 4,5 4 0,5 6 7 7

hustota

1183

g/cm3

0,96 0,96 0,93 0,93 0,96 0,93 0,95 0,95

nasákavost ve vodě 23°C (tloušťka vzorku 1mm) (2)

-

 % 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,05

tepelné vlastnosti

                                    

bod tání

11357

°C 135 135 135 135 135 135 135 135

tepelná vodivost při 23°C

-

W/(K.m)  0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

koeficient tepelné roztažnosti
průměr při 23-100°C 

-

10-6
m/(m.K)
150 150 200 200 150 200 200 200

teplota deformace při ohybu
metoda A: 1,8 MPa

75

°C 44 44 42 42 44 42 42 42

teplota měknutí VICAT  - VST/B50

306

°C 80 80 80 80 80 80 83 83

max. provozní teplota na vzduchu krátkodobě (3)

- °C 120 120 120 120 120 120 120 120

nepřetržitě - 20.000 hod (4)

- °C 80 80 80 80 80 80 80 80

minimální provoz. teplota (5)

- °C -100 -60 -200 -150 -100 -269 -150 -150

hořlavost (6) (kyslíkový index)

 4589 %

hořlavost UL 94 (tloušťka 1,6 mm)

- - HB HB HB HB HB HB HB HB

mechanické vlastnosti

                                 

mez kluzu (8)(9)

527

MPa 28 28 19 22 28 19 20 20

deformace na mezi kluzu (8)(9)

527

% 10 10 15 13 10 15 15 15

deformace na mezi pevnosti (8)(9)

527

% >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50 >50

modul pružnosti v tahu (10)

527

MPa 1.350 1.300 750 950 1350 710 770 785

napětí při 1, 2, 5% stlačení(10)(11)

604

MPa 9
15
23
9
14,5
22
4,5
8
14
6
10,5
18
9
15
23
4
7,5
13,5
5
9
15
5
9
15

rázová houževnatost (Charpy) (12)

179/1eU

kJ/
m2
55 42 45 45 43 43 43 47

vrubová houževnatost (Charpy)(13)

179/1eA

kJ/
m2
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu

vrubová houževnatost (Charpy)
dva vruby 15° (14)

DIS 11542-2

kJ/
m2
105 P 85 P 110 P > 90 P 105 P 105 P 80 P 70 P

 tvrdost (kulička)

2039-1

  N/mm2 > 25 > 20 > 170 > 80 > 25 > 120 > 90 > 50

 tvrdost (Shore) 3/15 s

868

- 66/64 66/64 62/60 63/61 66/64 62/60 63/31 63/61

relativní ztráta abrazí (CESTILENE
HD 1000 = 100%) (písek ve vodě)

  - 350 350 100 180 350 90 85 80

relativní ztráta abrazí (CESTILENE
HD 1000 = 100%) (tribo systém)(15)

  - 1200 1600 100 150 1200 90 80 75

elektrické vlastnosti

                                       

dielektrická pevnost (16)

60243

kV/mm 45 - 45 - 45 45 - -

vnitřní odpor

60093

W.cm >1014 - >1014 - >1014 >1014 < 106 >1013

povrchový odpor (folie o tl. 1 mm)

60093

W >1013 - >1013 - >1013 >1013 < 106 >1012

relativní permitivita er při 100 Hz

60250

- 2,4 - 2,1 - 2,4 2,1 - -

relativní permitivita er při 1 Hz

60250

- 2,4 - 3 - 2,4 3 - -

disipační činitel tan d při 100 Hz

60250

- 0,0002 - 0,0004 - 0,0002 0,0004 - -

disipační činitel tan d při 1 Hz

60250

- 0,0002 - 0,0010 - 0,0002 0,0010 - -

odolnost proti plazivým proudům (CTI)

60112

- 600 - 600 - 600 600 - -

 

(1)

Výpočet vychází z Margoliovy rovnice M = 5,37 x 104 x [h]1,49, kde [h] je Staudingerův index odvozený z měření viskozity s použitím dekahydronaftalenu jako rozpouštědla (koncentrace 0,0005 g/cm3 pro PE-HMW a 0,0003 g/cm3 pro PE-UHMW).

(2)

 Provedeno na deskách o tloušťce 1 mm.

(3)

 Pouze pro krátkodobou expozici ( několik hodin ) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.

(4)

Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotně oxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.

(5)

Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.

(6) 

Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách  požárního ohrožení.

(8) 

Zkušební vzorek: Typ 1 B

(9) 

Zkušební rychlost : 50 mm/min.

(10) 

Zkušební rychlost : 1 mm/min.

(11) 

Zkušební vzorky : válce - 12 x 30 mm.

(12) 

Použité kyvadlo : 15 J.

(13) 

Použité kyvadlo : 5 J.

(14) 

Použité kyvadlo : 25 J.

(15) 

Zkušební podmínky: tlak 3 MPa, rychlost 0,33,m/s,  drsnost kovového kotouče Ra = 0,25 - 0,40 mm, celková proběhlá vzdálenost 28 km, bez maziva v normálním prostředí (vzduch, 23°C / 50% rel. vlhkost)

(16) 

Elektrody : Ø 25/ Ø 75, v transformátorovém oleji podle IEC 60296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů  (ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE) může dosahovat pouze 50% hodnoty naměřené u přírodních materiálů.

KONTAKTUJTE NÁS