Vážení zákazníci,


s ohledem na vážnou situaci způsobenou novým koronavirem zavádíme změny v osobním odběru materiálu.

Výdej materiálu je možný po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.
V zájmu vašeho zdraví bude předání zboží nově probíhat venku z nakládací rampy u skladu.

Při příchodu prosím zvoňte a vyčkejte na příchod obsluhy.


Děkujeme za pochopení.


Tým TRIBON

X

NYLATRON

Technické plasty - NYLATRON

Nylatron - fyzikální vlastnosti výrobní program

  • Technický plast NYLATRON GSM (tmavě šedý) PA6G + MoS2
    Litý nylon modifikovaný molybden-disulfidem pro teploty nad 100°C, vhodný pro výrobu ložisek.
  • Technický plast NYLATRON NSM (světle šedý) PA6G + mazivo
    Speciální litý nylon s přídavkem tekutého maziva má mnohem nižší koeficient tření než ostatní polyamidy. NYLATRON NSM je určen pro vysokootáčková ložiska běžící nasucho v teplotě vyšší než 100°C.
  • Technický plast NYLATRON MC 901 (modrý) PA 6G
    Tepelně stabilizovaný litý nylon 6, který svými vlastnostmi vysoce přesahuje ostatní lité nylony.

NYLATRON - Fyzikální vlastnosti

 

NYLATRON 

vlastnosti

zkušební  metody
ISO / *IEC
Jednotky

NYLATRON

MC 901

GSM NSM GS

hustota

1183

g/cm3

1,15

1,16 1,15 1,15

absorpce vody - 24 hod ve vodě 23°C (1) (2)

62

mg
%

49/0,72

52/0,76 40/0,59 46/0,68

absorpce vody - 96 hod ve vodě 23°C (1) (2)

62

mg
%

93/1,37

98/1,43 76/1,12 85/1,25

hygroskopičnost t=23°C 50% rel. vlhkost

-

%

2,3

2,4 2 2,3

nasákavost ve vodě 23°C

-

%

6,6

6,7 6,3 7,8

tepelné vlastnosti

           

bod tání

- °C 220  220  220  255 

teplota zeskelnatění

- °C

tepelná vodivost při 23°C

- W/(K.m) 0,29 0,30 0,29 0,29

koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-60°C

- 10-6
m/(m.K)
80 80 80 80

koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-100°C

- 10-6
m/(m.K)
90 90 95 90

teplota deformace při ohybu - metoda A: 1,8 MPa

75 °C 80 80 75 85

max. přípust. provozní teplota vzduchu - krátkodobě (3)

- °C 170 170 165 180

nepřetržitá 5 000 hod (4)

- °C 105 105 105 95

nepřetržitá 20 000 hod (4)

- °C 90 90 90 80

minimální provoz. teplota (5)

- °C -30 -30 -30 -20

hořlavost podle ASTM
(kyslíkový index) (6)

4589 % 24 25 - 26

hořlavost podle UL 94
(tloušťka 3/6 mm) (6)

- - HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB

mechanické vlastnosti při 23°C

           

mez pevnosti v tahu (9)

+ 527 MPa 81/- 78/- 76/- 92/-
++ 527 MPa 50/- 50/- 50/-  55/-

průtažnost (9)

+ 527  % 35 25 25 20
++ 527  %    >50 >50 >50 >50

modul pružnosti v tahu (10)

+ 527 MPa 3200 3300 3100 3500 
++ 527 MPa 1550 1600 1500 1675

napětí při 1, 2, 5 % stlačení  (10)

+

604 MPa 24/47/86 25/49/88 23/44/81 25/49/92

tečení v tlaku, 1% prodloužení za 1000 hod (8)

+ 899 MPa 21 21 18 21
++ 899 kJ/m2 9 9 8 9

rázová houževnatost (Charpy) (12)

+ 179/3D kJ/m2 bez
lomu
bez
lomu
 >100 bez
lomu

vrubová houževnatost (Charpy)

+ 179/3C kJ/m2 3,5 3,5 4 4

vrubová houževnatost Isod

+ 180/2A kJ/m2 3,5 3,5 4 4
++ 180/2A kJ/m2 7 7 7 9

povrch. tvrdost (kulička) (13)

+ 2039-1 MPa 160 160 150 165

tvrdost (Rockwell) (13)

+ 2039-2 - M  85 M 84 M 81 M 88

elektrické vlastnosti při 23°C

           

dielektrická pevnost (14)

+ *243 kV/mm 25 24 25 26
++ *243 kV/mm 17 16 17 17

měrný vnitřní odpor

+ *93 Ohm.cm 1014 1014 1014 1014
++ *93 Ohm.cm 1012 1012 1012 1012

povrchový odpor

+ *93 Ohm 1013 1013 1013 1013
++ *93 Ohm 1012 1012 1012 1012

dielektrická konstanta - při 50 Hz

+ *250 -  3,6 3,6 3,6 3,8
++ *250 - 6,6 6,6 6,6 7,4

dielektrická konstanta -  při 1 MHz

+ *250 - 3,2 3,2 3,2 3,3
++ *250 - 3,7 3,7 3,7 3,8

disipační činitel tan d - při 50 Hz

+ *250 - 0,012 0,012 0,012 0,013
++ *250 - 0,14 0,14 0,14 0,13

disipační činitel tan d - při 1 MHz

+ *250 - 0,016 0,016 0,016 0,020
++ *250 - 0,05 0,05 0,05 0,06

odolnost proti plazivým proudům

+ *112 - 600 600 600 600
++ *112 - 600 600 600 600
+

měřeno na suchých zkušebních vzorcích 

nahoru ↑

++

měřeno na zkušebních vzorcích ve standardmí atmosféře při teplotě 23°C a při 50% relativní vlhkosti

(1)

Testy byly provedeny na zkušebních vzorcích obrobených z tyčí o průměru 40-60 mm ( podle DIN 16985). Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty výsledků zkoušek.

(2)

 Provedeno na kotoučích o průměru 50 x 3 mm podle metod 1/1 L normy DIN 53495.

(3)

 Pouze pro krátkodobou expozici ( několik hodin ) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.

(4)

Tepelná odolnost v rozmezí 5.000 - 20.000 hodin. Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotněoxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.

(5)

Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.

(6) 

Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách  požárního ohrožení.

(8) 

Zkušební vzorky: Typ 3 (DIN) - Typ 1 (ISO) - Typ M-1 (ASTM).

(9) 

Zkušební rychlost : 20 mm/min.

(10) 

Zkušební rychlost : 1 mm/min.

(11) 

Zkušební vzorky : válce - 12 x 30 mm.

(12) 

Použité kyvadlo : DIN 51222 - 7,5J.

(13) 

Zkušební vzorky o tloušťce 10 mm.

(14) 

Elektrody : P 25/ P 75, v transformátorovém oleji podle IEC 296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů  ( ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE ) může dosahovat pouze 50% hodnoty, naměřené u přírodních materiálů. Eventuální mikroporezita vyskytující se uvnitř polyacetalových profilů rovněž významně snižuje dielektrickou pevnost.

 

KONTAKTUJTE NÁS