NYLATRON – technické plasty

Technické plasty - NYLATRON

Nylatron - fyzikální vlastnosti výrobní program

 • Technický plast NYLATRON GSM (tmavě šedý) PA6G + MoS2
  Litý nylon modifikovaný molybden-disulfidem pro teploty nad 100°C, vhodný pro výrobu ložisek.
 • Technický plast NYLATRON NSM (světle šedý) PA6G + mazivo
  Speciální litý nylon s přídavkem tekutého maziva má mnohem nižší koeficient tření než ostatní polyamidy. NYLATRON NSM je určen pro vysokootáčková ložiska běžící nasucho v teplotě vyšší než 100°C.
 • Technický plast NYLATRON MC 901 (modrý) PA 6G
  Tepelně stabilizovaný litý nylon 6, který svými vlastnostmi vysoce přesahuje ostatní lité nylony.

Druhy nylatronu

Technický plast nylatron vyrábíme v různých typech, mezi něž patří například nylatron GSM, nylatron GS, nylatron NSM a další. 

Nylatron GS

Nylatron GS je nylon plněný MoS2, který je pevnější a tužší než obyčejný nylon. 

Nylatron GSM

Nylatron GSM obsahuje jemně rozptýlené částice MoS2, které zvyšují jeho odolnost. Nejčastěji se používá pro ozubená kola, kladky, řetězová kola nebo různé polotovary vyráběné na míru.

Nylatron NSM

Nylatron NSM je nejlepší typ nylonu pro součástky, které se rychle opotřebovávají (např ložiska). 

K čemu se nylatron používá?

Nylatron coby velmi odolný technický kluzný plast se používá pro výrobu ložisek, kol, chráničů, trysek a dalších dílů. Proč si vybrat právě nylatron?

 • Nylatron je velmi pevný, tuhý a má vysokou houževnatost
 • Nylatron je skvělým mechanickým tlumičem
 • Nylatron má dobré kluzné vlastnosti
 • Nylatron vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení
 • Nylatron je dobře obrobitelný
 • Nylatron má dobré izolační vlastnosti

Plastové polotovary z nylatronu

Tribon nabízí jak nylatron, tak různé polotovary z nylatronu v rámci výrobního programu. V nabídce máme tyto produkty:

 • Kruhové tyče v různých rozměrech (nylatron GS, nylatron GSM, Nylatron NSM, nylatron MC901)
 • Desky z nylatronu v různých tloušťkách (nylatron GS, nylatron GSM, Nylatron NSM, nylatron MC901)
 • Trubky s různým vnitřním průměrem (nylatron GS, nylatron GSM, Nylatron NSM, nylatron MC901)

Pro více informací o plastových polotovarech z nytralonu si prohlédněte brožuru. Při objednání většího množství plastových polotovarů poskytujeme množstevní slevy.

Proč chtít právě nytralon od Tribonu?

 • S výrobou a zpracováním nytralonu máme dlouholeté zkušenosti
 • Nabízíme nytralon GS, nytralon GSM, nytralon NSM, nytralon MC901 a plastové polotovary z nich
 • Jsme schopni vyrobit nytralon v rozměrech na zakázku
 • Rádi poradíme s výběrem

Máme férové ceny a zakázky vyhotovujeme v co nejkratších termínech


Tematická specifikace stránky: nylon prodej, nylon výroba, nylatron

 

NYLATRON - Fyzikální vlastnosti

 

NYLATRON 

vlastnosti

zkušební  metody
ISO / *IEC
Jednotky

NYLATRON

MC 901

GSM NSM GS

hustota

1183

g/cm3

1,15

1,16 1,15 1,15

absorpce vody - 24 hod ve vodě 23°C (1) (2)

62

mg
%

49/0,72

52/0,76 40/0,59 46/0,68

absorpce vody - 96 hod ve vodě 23°C (1) (2)

62

mg
%

93/1,37

98/1,43 76/1,12 85/1,25

hygroskopičnost t=23°C 50% rel. vlhkost

-

%

2,3

2,4 2 2,3

nasákavost ve vodě 23°C

-

%

6,6

6,7 6,3 7,8

tepelné vlastnosti

           

bod tání

- °C 220  220  220  255 

teplota zeskelnatění

- °C

tepelná vodivost při 23°C

- W/(K.m) 0,29 0,30 0,29 0,29

koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-60°C

- 10-6
m/(m.K)
80 80 80 80

koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-100°C

- 10-6
m/(m.K)
90 90 95 90

teplota deformace při ohybu - metoda A: 1,8 MPa

75 °C 80 80 75 85

max. přípust. provozní teplota vzduchu - krátkodobě (3)

- °C 170 170 165 180

nepřetržitá 5 000 hod (4)

- °C 105 105 105 95

nepřetržitá 20 000 hod (4)

- °C 90 90 90 80

minimální provoz. teplota (5)

- °C -30 -30 -30 -20

hořlavost podle ASTM
(kyslíkový index) (6)

4589 % 24 25 - 26

hořlavost podle UL 94
(tloušťka 3/6 mm) (6)

- - HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB

mechanické vlastnosti při 23°C

           

mez pevnosti v tahu (9)

+ 527 MPa 81/- 78/- 76/- 92/-
++ 527 MPa 50/- 50/- 50/-  55/-

průtažnost (9)

+ 527  % 35 25 25 20
++ 527  %    >50 >50 >50 >50

modul pružnosti v tahu (10)

+ 527 MPa 3200 3300 3100 3500 
++ 527 MPa 1550 1600 1500 1675

napětí při 1, 2, 5 % stlačení  (10)

+

604 MPa 24/47/86 25/49/88 23/44/81 25/49/92

tečení v tlaku, 1% prodloužení za 1000 hod (8)

+ 899 MPa 21 21 18 21
++ 899 kJ/m2 9 9 8 9

rázová houževnatost (Charpy) (12)

+ 179/3D kJ/m2 bez
lomu
bez
lomu
 >100 bez
lomu

vrubová houževnatost (Charpy)

+ 179/3C kJ/m2 3,5 3,5 4 4

vrubová houževnatost Isod

+ 180/2A kJ/m2 3,5 3,5 4 4
++ 180/2A kJ/m2 7 7 7 9

povrch. tvrdost (kulička) (13)

+ 2039-1 MPa 160 160 150 165

tvrdost (Rockwell) (13)

+ 2039-2 - M  85 M 84 M 81 M 88

elektrické vlastnosti při 23°C

           

dielektrická pevnost (14)

+ *243 kV/mm 25 24 25 26
++ *243 kV/mm 17 16 17 17

měrný vnitřní odpor

+ *93 Ohm.cm 1014 1014 1014 1014
++ *93 Ohm.cm 1012 1012 1012 1012

povrchový odpor

+ *93 Ohm 1013 1013 1013 1013
++ *93 Ohm 1012 1012 1012 1012

dielektrická konstanta - při 50 Hz

+ *250 -  3,6 3,6 3,6 3,8
++ *250 - 6,6 6,6 6,6 7,4

dielektrická konstanta -  při 1 MHz

+ *250 - 3,2 3,2 3,2 3,3
++ *250 - 3,7 3,7 3,7 3,8

disipační činitel tan d - při 50 Hz

+ *250 - 0,012 0,012 0,012 0,013
++ *250 - 0,14 0,14 0,14 0,13

disipační činitel tan d - při 1 MHz

+ *250 - 0,016 0,016 0,016 0,020
++ *250 - 0,05 0,05 0,05 0,06

odolnost proti plazivým proudům

+ *112 - 600 600 600 600
++ *112 - 600 600 600 600
+

měřeno na suchých zkušebních vzorcích 

nahoru ↑

++

měřeno na zkušebních vzorcích ve standardmí atmosféře při teplotě 23°C a při 50% relativní vlhkosti

(1)

Testy byly provedeny na zkušebních vzorcích obrobených z tyčí o průměru 40-60 mm ( podle DIN 16985). Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty výsledků zkoušek.

(2)

 Provedeno na kotoučích o průměru 50 x 3 mm podle metod 1/1 L normy DIN 53495.

(3)

 Pouze pro krátkodobou expozici ( několik hodin ) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.

(4)

Tepelná odolnost v rozmezí 5.000 - 20.000 hodin. Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotněoxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.

(5)

Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.

(6) 

Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách  požárního ohrožení.

(8) 

Zkušební vzorky: Typ 3 (DIN) - Typ 1 (ISO) - Typ M-1 (ASTM).

(9) 

Zkušební rychlost : 20 mm/min.

(10) 

Zkušební rychlost : 1 mm/min.

(11) 

Zkušební vzorky : válce - 12 x 30 mm.

(12) 

Použité kyvadlo : DIN 51222 - 7,5J.

(13) 

Zkušební vzorky o tloušťce 10 mm.

(14) 

Elektrody : P 25/ P 75, v transformátorovém oleji podle IEC 296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů  ( ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE ) může dosahovat pouze 50% hodnoty, naměřené u přírodních materiálů. Eventuální mikroporezita vyskytující se uvnitř polyacetalových profilů rovněž významně snižuje dielektrickou pevnost.

KONTAKTUJTE NÁS