ERTALON – Technické plasty

Technické plasty - ERTALON

Ertalon je pevný a odolný technický plast.

Ertalon - fyzikální vlastnosti výrobní program

ERTALON - EXTRUDOVANÉ POLYAMIDY SA (technické plasty)

 • Technický plast ERTALON 6 SA přírodní (bílý) / černý PA 6
  Tento materiál představuje optimální kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti, tlumící schopnosti a odolnosti proti opotřebení.
 • Technický plast ERTALON 66 SA přírodní / černý PA 66
  Materiál s vyšší mechanickou pevností, tuhost a odolností proti působení teploty a opotřebení než ERTALON 6 SA.
 • Technický plast ERTALON 4.6 (červeno-hnědý) PA 4.6
  Ve srovnání s konvenčními nylony se ERTALON 4.6 (STANYL) vyznačuje stálou tuhostí a odolností proti tečení v širokém teplotním rozmezí (do 135°C), má rovněž vynikající odolnost proti stárnutí vlivem teploty.
 • Technický plast ERTALON 66-GF30 (černý) PA 66-GF30
  Ve srovnání s jednoduchým PA 66 má tento nylon (vyztužený 30% skleněných vláken) zvýšenou pevnost, tuhost, odolnost proti tečení a rozměrovou stálost. 
  NYLATRON GS (tm. šedý) PA 66 + MoS2 Jedná se o nylon 66 s přídavkem disulfidu molybdenu. Materiál tím získá větší tvrdost a nižší koeficient tření se zvýšenou odolností proti otěru.

ERTALON - LITÉ POLYAMIDY G (technické plasty)

 • Technický plast ERTALON 6PLA přírodní / černý PA 6G
  Vlastnosti tohoto druhu litého nylonu se velmi blíží vlastnostem ERTALONU 66SA.
 • Technický plast ERTALON 6XAU+ (černý) PA 6G
  Je obzvláště vhodný pro výrobu ložisek a jiných mechanických součástí vystavených námaze a pracujících při teplotách vyšších než 60°C.
 • Technický plast ERTALON LFX (zelený) 6G+olej
  Je vnitřně mazaný litý nylon, který je samomazný ve skutečném smyslu tohoto slova. Má snížený koeficient tření (-50%) a zlepšené odolnosti proti opotřebení (až 10x).

 

Co je polyamid PA6?

Polyamid PA6 je technický plast. Díky vysoce krystalické struktuře patří k extrémně tvrdým polyamidům. Je tedy velmi pevný, má vysokou houževnatost a vysokou tvarovou stálost i za tepla. Z extrudovaného polyamidu PA6 se vyrábějí například vysoce namáhané součástky automobilů.

PA počítáme mezi technické kluzné plasty.

 

Proč zvolit polyamid PA6

 • výrobky z PA6 skvěle tlumí hluk a vibrace
 • má velmi dobré kluzné vlastnosti
 • polyamid PA6 vyniká vysokou odolností proti opotřebení
 • k výhodám patří také vysoká mechanická pevnost a houževnatost
 • PA6 je skvěle obrobitelný
 • dobré adhezivní vlastnosti
 • polyamid PA6 odolává extrémním teplotám
 • lze jej dobře svařovat
 • dokáže absorbovat vlhkost
 • PA6 je tvarově stabilní a zároveň pružný

 

Sortiment polotovarů z ERTALONU 6 a dalších typů 

Náš sortiment plastových polotovarů z technického plastu ertalon zahrnuje:

 

Kruhové tyče (ERTALON 6, ERTALON 66, 4.6, 66 GF 30, 6 PLA, 6XAU+, LFX) v různých rozměrech

Desky (ERTALON 6, ERTALON 66, 4.6, 6 PLA, 6XAU+, LFX) v různých tloušťkách

Trubky (ERTALON 6, ERTALON 66, 6 PLA, 6XAU+, LFX) s různým průměrem

Kroužky (6 PLA, 6XAU+) v různých rozměrech

 

Konkrétní rozměry ertalonových polotovarů najdete v této tabulce výrobního programu.

Jak si vybírat polotovary z ERTALONU

Plastové polotovary vyrobené z ERTALONU a ERTALONU 6 jsou velmi odolné, vhodné do náročnějších podmínek a uchovávají si dobré vlastnosti ve vlhku i v extrémních teplotách. Různé typy ERTALONU pak vykazují různé fyzikální vlastnosti, jak můžete vidět v přehledné tabulce.
Na základě těchto vlastností je vhodné si promyslet, zda jsou plastové polotovary z ERTALONU 6, ERTALONU 66 a dalších typů tohoto polyamidu vhodné pro zamýšlené účely.

Pokud si s výběrem plastových polotovarů nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit. Můžete nám poslat buď nezávaznou poptávku, nebo nás kontaktovat telefonicky či e-mailem. Rádi vám poradíme, zda je ERTALON vhodný právě pro vás.

Cena ERTALONU

Cena ERTALONU a ertalonových polotovarů se odvíjí od rozměrů, typu a také od velikosti objednávky. Rádi vám představíme možnosti množstevních slev v případě, že se rozhodnete objednat si plastové polotovary právě u nás.
Pokud by vás zajímala cena konkrétních výrobků z ERTALONU, dejte nám vědět své představy s pomocí poptávkového tlačítka a my vám zašleme cenovou nabídku. Můžete nás kontaktovat také telefonicky nebo e-mailem.

Proč si vybrat plastové polotovary TRIBON

 • Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti zpracování a prodeje plastů
 • Kromě ERTALONU 6 a dalších typů ERTALONU u nás najdete spoustu dalších polotovarů z technického plastu
 • Rádi vám poradíme s výběrem
 • Nabízíme množstevní slevy

Kde se polyamid PA6 využívá?

Polyamidy PA6 se obecně využívají při výrobě konstrukcí strojů a zařízení a také pro lodní stroje. Najdeme je také v konstrukci automobilů, posuvných dílů, pouzder, navijáků, kladkostrojů, dopravníků a dalších zařízení Polyamid PA6 se využívá také v potravinářském průmyslu.

Polyamid PA6 alias perlon

Polyamid PA6 byl vynalezen již v roce 1938 v západním Německu. Pod původním označením perlon se z něj nejprve vyráběly technické textilie a později dokonce oblečení.

Zpracování polyamidu PA6

Polyamidy je nutné před zpracováním důkladně vysušit. Lisované díly a polotovary vyrobené z polyamidu PA6 obvykle po svém vzniku neobsahují žádnou vlhkost a bývají proto tvrdé a křehké. Určitý obsah vlhkosti v polyamidu PA 6 (3–4 %) je předpokladem pro dosažení odolnosti proti opotřebení a rázové pevnosti. Díly a výrobky z PA6 tak mohou být skladovány v teplé vodě nebo v prostoru s vysokým obsahem vlhkosti.

Další varianty polyamidů

Do této skupiny technických plastů řadíme také polyamid PA 66 s vyšší odolností a pevností. Jiný polyamid PA66-GF30 je zase vyztužený skleněnými vlákny a je proto pevnější a odolnější variantou polyamidu PA6.


Tematická specifikace stránky: pa6, polyamid 6, ertalon, plasty pa6, litý pa6, polyamid pa 6, pla vlastnosti, plast pla, pa desky, nylon vlastnosti, polyamid vlastnosti, pla plast, pa 6 gf30, pa 66 gf30

Přehled fyzikálních vlastností jednotlivých typů technického plastu Ertalon

 

ERTALON 

vlastnosti

zkušební  metody
ISO /*IEC
Jednotky ERTALON
6 SA 66 SA 66 SAC 6 PLA

4.6

66 GF30 6 XAU+ LFX

hustota

1183

g/cm3

1,14 1,14 1,14 1,15

1,18

1,29 1,15 1,135

absorpce vody - 24 hod ve vodě 23°C (1) (2)

62

mg
%

86
1,28
40
0,60
65
0,97
44
0,65

90
1,30

30
0,39
47
0,69
44
0,66

absorpce vody - 96 hod ve vodě 23°C (1) (2)

62

mg
%

168
2,50
76
1,13
120
1,79
83
1,22

180
2,60

56
0,74
89
1,31
83
1,24

hygroskopičnost t=23°C 50% rel. vlhkost

-

%

2,6 2,4 2,5 2,2

2,8

1,7 2,2 2

nasákavost ve vodě 23°C

-

%

9 8 8,5 6,5

9,5

5,5 6,5 6,3

tepelné vlastnosti

                   

bod tání

- °C   220   255 240  220  295  255  220  220 

teplota zeskelnatění

- °C  -

tepelná vodivost při 23°C

- W/(K.m) 0,28 0,28 0,28 0,29 0,30 0,30 0,29 0,28

koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-60°C

- 10-6
m/(m.K)
90 80 85 80 80 45 80 80

koeficient lineár. tep. roztažnosti - průměr při 23-100°C

- 10-6
m/(m.K)
105 95 100 90 90 55 90 90

teplota deformace při ohybu - metoda A: 1,8 MPa

75 °C   70 85 75 80 160 150 80 75

max. přípust. provozní teplota vzduchu - krátkodobě (3)

- °C 160 180 170 170 200 240 180 165

nepřetržitá 5 000 hod (4)

- °C 85 95 90 105 155 120 120 105

nepřetržitá 20 000 hod (4)

- °C 70 80 75 90 135 110 105 90

minimální provoz. teplota (5)

- °C -40 -30 -30 -30 -40 -20 -30 -20

hořlavost podle ASTM
(kyslíkový index) (6)

4589 % 25 26 24 25 24 - 25 -

hořlavost podle UL 94
(tloušťka 3/6 mm) (6)

- - HB/
V2
HB/
V2
HB/
V2
HB/
V2
HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB
HB/
HB

mechanické vlastnosti při 23°C

                   

mez pevnosti v tahu(9)

+ 527 MPa   76/- 90/-  86/- 85/- 100/- -/100 83/- 70/-
++ 527 MPa   45/- 55/- 50/- 55/- 55/- -/75 55/- 45/-

průtažnost (9)

+ 527  %   >50   40 40 25 25 7 25 20
++ 527  %   >100 >100 >100 >50    >100 15  >50 >50

modul pružnost v tahu (10)

+ 527 MPa   3250 3450 3300 3500 3300 5900 3400 3000 
++ 527 MPa   1400 1650 1450 1700 1300 3200 1650 1450

napětí při 1, 2, 5% stlačení  (10)

+

604 MPa 24
46
80
25
49
92
24
47
88
26
51
92
23
45
94
28
55
90
26
51
92
22
43
79

tečení v tlaku,  1% prodloužení za 1000 hod (8)

+ 899 MPa   18 20 19 22 22 26 22 18
++ 899 kJ/m2   7 8 7,5 10 7,5 18 10 8

rázová houževnatost (Charpy) (12)

+ 179/3D kJ/m2 bez lomu  bez
lomu
 bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
bez
lomu
 bez
lomu
bez
lomu

vrubová houževnatost (Charpy)

+ 179/3C kJ/m2  5,5 4,5 5 3,5 8 6 3,5 4

vrubová houževnatost Isod

+ 180/2A kJ/m2 5,5 4,5 5 3,5 8 6 3,5 4
++ 180/2A kJ/m2 15 11 13 7 25 11 7 7

povrch. tvrdost (kulička)

+ 2039-1 MPa   150 160 155 165 165 165 165 145

tvrdost (Rockwell) (13)

++ 2039-2 - M 85 M 88 M 87 M 88 M  92 M 76 M 87 M 82

elektrické vlastnosti při 23°C

                   

dielektrická pevnost(14)

+ *243 kV/mm 25 27 26 25 25 30 29 22
++ *243 kV/mm 16 18 17 17 15 20 19 14

měrný vnitřní odpor

+ *93 Ohm.cm 1015 1016 1016 1015 1015 1015 1015 1015
++ *93 Ohm.cm 1013 1014 1014 1013 1013 1014 1013 1013

povrchový odpor

+ *93 Ohm 1015 1016 1016 1015 1014 1015 1015 1013
++ *93 Ohm  1014 1015 1015 1013 1013 1013 1013 1013

dielektrická konstanta - při 50 Hz

+ *250 - 3,9 3,8 3,8 3,6   3,8 3,9 3,6 3,5
++ *250 - 7,4 7,4 7,4 6,6 7,4 6,9 6,6 6,5

dielektrická konstanta -  při 1 MHz

+ *250 - 3,3  3,3 3,3 3,2 3,4 3,6 3,2 3,1
++ *250 - 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 3,7 3,6

disipační činitel tan d- při 50 Hz

+ *250 - 0,019 0,013 0,013 0,012 0,009 0,012 0,015 0,015
++ *250 - 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,19 0,15 0,15

disipační činitel tan d- při 1 MHz

+ *250 - 0,021 0,020 0,020 0,016 0,019 0,014 0,017 0,016
++ *250 - 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05 0,05

odolnost proti plazivým proudům

+ *112 - CTI600 CTI600 CTI600 CTI600 CTI400 CTI475 CTI600 CTI600
++ *112 - CTI600 CTI600 CTI600 CTI600 CTI400 CTI475 CTI600 CTI600
+

měřeno na suchých zkušebních vzorcích 

nahoru ↑

++

měřeno na zkušebních vzorcích ve standardmí atmosféře při teplotě 23°C a při 50% relativní vlhkosti

(1)

Testy byly provedeny na zkušebních vzorcích obrobených z tyčí o průměru 40-60 mm ( podle DIN 16985). Uvedené hodnoty jsou průměrné hodnoty výsledků zkoušek.

(2)

 Provedeno na kotoučích o průměru 50 x 3 mm podle metod 1/1 L normy DIN 53495.

(3)

 Pouze pro krátkodobou expozici ( několik hodin ) v situacích, kdy materiál je zatížen jen málo nebo vůbec.

(4)

Tepelná odolnost v rozmezí 5.000 - 20.000 hodin. Po uplynutí této doby dochází ke snížení tahové pevnosti asi na 50% původní hodnoty. Uvedené teploty vycházejí z teplotněoxidační degradace, která působí změnu vlastností. Stejně jako u všech ostatních termoplastů závisí maximální přípustná provozní teplota v mnoha případech zejména na době trvání a rozsahu hodnot mechanických tlaků, jímž je materiál vystaven.

(5)

Při poklesu teploty dojde ke snížení rázové pevnosti. Minimální přípustná provozní teplota je určena prakticky rozsahem, v němž je materiál vystaven rázům. Uvedené hodnoty vycházejí z nepříznivých rázových podmínek a v důsledku toho nemusí být pokládány za absolutní použitelné limity.

(6) 

Tyto hodnoty jsou většinou odvozeny z údajů, uváděných dodavateli surovin. Nemají vyjadřovat rizika, která hrozí ve skutečných podmínkách  požárního ohrožení.

(8) 

Zkušební vzorky: Typ 3 (DIN) - Typ 1 (ISO) - Typ M-1 (ASTM).

(9) 

Zkušební rychlost : 20 mm/min.

(10) 

Zkušební rychlost : 1 mm/min.

(11) 

Zkušební vzorky : válce - 12 x 30 mm.

(12) 

Použité kyvadlo : DIN 51222 - 7,5J.

(13) 

Zkušební vzorky o tloušťce 10 mm.

(14) 

Elektrody : P 25/ P 75, v transformátorovém oleji podle IEC 296, zkušební vzorky o tloušťce 1 mm přírodní. Je důležité si uvědomit, že dielektrická pevnost černých vytlačovaných materiálů  ( ERTALON 6 SA, ERTALON 66 SA, ERTACETAL a ERTALYTE ) může dosahovat pouze 50% hodnoty, naměřené u přírodních materiálů. Eventuální mikroporezita vyskytující se uvnitř polyacetalových profilů rovněž významně snižuje dielektrickou pevnost.

 

KONTAKTUJTE NÁS