Obrábění plastů

Vše o obrábení plastů, řezání plastů a CNC (počítačem řízené) obrábění plastů

Obrábění plastů

Všeobecná doporučení k obrábění plastů

Obrábění plastů - řezObrábění plastů - řezProfily ERTA (např. tyče, trubky, desky, bloky apod.) lze snadno obrábět na běžných kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojích. S ohledem na špatnou tepelnou vodivost a relativně nízký bod tání termoplastů je však nutno zajistit, aby vzniklé teplo bylo udržováno na nejnižší možné úrovni a aby co nejméně přecházelo na další součásti. Zabrání se tak změnám v barvě a tání povrchu plastů.

 

Proto je nutno dodržet následující doporučení:

  • nástroje pro obrábění plastů musí být udržovány neustále ostré a hladké
  • nástroje musí mít takový tvar, aby se obráběného materiálu dotýkaly jen
    řeznou plochou
  • při operacích, kdy vzniká nadměrné teplo (např. při vrtání), je vhodné použít
    chladicí médium

Síla nutná pro obrábění technických plastů je nižší, než síla nutná pro obrábění kovů. Proto je možné snížit i upínací tlaky. Technické plasty nejsou tak pevné jako kovy - příliš velké upínací tlaky mohou proto způsobit deformaci materiálu. Například u tenkostěnných pouzder je nezbytné obrobek podpírat. Často se používají podpírací zátky.

Obrábění plastů
Obrábění plastů lze při dodržení specifických postupů provádět na běžných obráběcích strojích na dřevo nebo kov.

 

Řezné nástroje sloužící k řezání plastů

Vhodné jsou běžné materiály používané pro kovoobrábění. Pro svou dlouhodobou trvanlivost jsou však nástroje s břitem ze slinutého karbidu lepší než nástroje z uhlíkaté oceli. Platí to zejména při obrábění grafitu, MoS2 a termoplastů vyztužených skelným vláknem.

Chlazení plastů

Při operacích, během nichž vzniká značné teplo, je nutné chlazení. Všeobecně jsou vhodné chladicí kapaliny běžně používané při obrábění kovů. Rovněž lze použít stlačený vzduch.

Tolerance plastů během jejich obrábění

Obráběcí tolerance pro termoplasty jsou významně vyšší než tolerance pro kovové součásti. Je to způsobeno zvýšeným koeficientem tepelné roztažnosti, bobtnáním vlivem absorpce vlhkosti a možnými deformacemi způsobenými vnitřním pnutím během obrábění. Deformace se objevují zejména tehdy, kdy obráběním vznikají asymetrické nebo velké změny v průměru (např. pouzdra, vyráběná z velkých tyčí kruhového průřezu). V těchto případech, podle požadavků na toleranci, může nastat nutnost tepelné úpravy (odstranění vnitřního pnutí) po předběžném obrábění (min. přesah 3 % průměru) a před konečným obráběním součástí. V současné době neexistují specifické mezinárodní normy pro tolerance při obrábění termoplastických součástí. Podle empirického pravidla pro soustružené nebo frézované součásti lze přijmout toleranci 0,1 - 0,2 % jmenovitého rozměru, bez zvláštních opatření. Jako vodítko pro tento účel lze použít normu DIN 7168.

Teflon je nutno obrábět při minimální teplotě 23 °C. Zabrání se tak změně rozměrů, ke které dochází při teplotě cca. 20°C (inverzní bod struktury PTFE).

Soustružení plastů

Geometrie nástrojů, rychlosti a posuvy:

  a g h s v

  ERTALON
NYLATRON
CESTILENE

5-15 0-10 0-45 0,05-0,5 200-500

  ERTACETAL

5-15 0-10 0-45 0,05-0,5 200-500

  ERTALYTE
ERTALYTE TX
PC 1000

5-15 0-10 0-45 0,05-0,5 200-400

Frézování plastů

Lze používat frézy pro lehké kovy. Okružní frézy jsou výhodnější, neboť umožňují lepší odstraňování pilin.

Doporučená geometrie nástrojů, rychlosti a posuvy:

  a g s v

  ERTALON
NYLATRON
CESTILENE

5-15 0-15 do 0,05 200-500

  ERTACETAL

5-15 0-15 do 0,05 200-400

  ERTALYTE
ERTALYTE TX
PC 1000

5-15 0-15 do 0,05 150-300

Vrtání plastů

Naprosto vyhovují vysokorychlostní šroubové vrtáky. Při vrtání produkujícím množství tepla použijte chladicí kapalinu. Pro lepší odvádění tepla a odstraňování pilin je nutné vrták často vytahovat, zejména při vrtání hlubokých děr. Pro vrtání otvorů o velkém průměru se doporučuje používat vrtáky se ztenčeným dříkem, aby se snížilo tření a následně i tvorba tepla. Při vrtání velkých otvorů se rovněž doporučuje vrtat postupně - tzn. otvor o průměru 50 by měl být vyvrtán postupně průměr 15, 35 a 50.

Nejdůležitější podmínky obrábění jsou uvedeny v tabulce:

  a g f s v

  ERTALON
NYLATRON
CESTILENE

10-15 3-5 90-120 0,1-0,3 50-100

  ERTACETAL

5-15 3-5 90-120 0,1-0,3 50-100

  ERTALYTE
ERTALYTE TX
PC 1000

5-10 3-5 90-120 0,1-0,3 50-80

Vystružování plastů

Používají se výstružníky s přímými nebo šroubovitými drážkami. Musí být velmi dobře ostřené kvůli špatnému odstraňování pilin a pružnosti termoplastů.

Řezání plastů

Pro řezání plastů vyhovují pásové, kotoučové nebo přímé pily s dostatečně vzdálenými zuby, aby bylo zajištěno dobré odstraňování pilin. Zuby pil určených pro řezání plastů by měly mít dostatečný rozvod, aby nedocházelo ke svírání materiálu za řeznou plochou.

Základní podmínky u řezání plastů pro kotoučové pily:

  ac gc tc v

  ERTALON
NYLATRON
CESTILENE

10-15 0-15

8-45

1000-3000

  ERTACETAL

10-15 0-15 8-45 1000-3000

  ERTALYTE
ERTALYTE TX
PC 1000

10-15 0-15 8-25 1000-3000

Podmínky u řezání plastů pro pásové pily:

  ab gb tb v

  ERTALON
NYLATRON
CESTILENE

25-40 0-8

4-10

50-500

  ERTACETAL

25-40 0-8

4-10

50-500

  ERTALYTE
ERTALYTE TX
PC 1000

25-40 0-8

4-10

50-400

 

CNC obrábění plastů

CNC obrábění plastů je proces řezání, vrtání a frézování plastů s pomocí počítačem řízeného obráběcího stroje na plasty. Hlavní výhodou CNC obrábění plastů je to, že je přesnější než jiné metody obrábění. Výsledný produkt se nejprve vymodeluje v počítačovém programu a poté se nechá vyrobit strojem. 

CNC obrábění plastů je vhodné v případě, že potřebujeme vytvořit velmi složité tvary nebo velmi malé prvky. Lze vyrobit jednotlivé kusy i sériovou výrobu. Používáme jej také při výrobě plastových obrobků. Nejdůležitější je, stejně jako u jiných způsobů obrábění, udržovat nože ostré a v kondici. 

Jaké polotovary pro obrábění u nás můžete pořídit?

Objednejte si u nás plastové trubky, potrubí nebo plastové desky z technických, špičkových, běžných plastů nebo PTFE. Nejste si jisti, jaký typ plastu je pro váš výrobek nejvhodnější? Zkonzultujte vše nejprve s námi nebo si projděte naše prospekty.

Nechte si poradit s řezáním plastů, volbou stroje i s čímkoliv dalším

V obrábění plastů tradičními postupy i v CNC obrábění plastů se jako výrobce plastových polotovarů vyznáme. Vyplňte kontaktní formulář a nechte si bezplatně poradit se zpracováním plastových trubek, plastových desek nebo si nechte rovnou doporučit vhodný pracovní postup pro vaši výrobu.

Mám zájem o zakázkové obrábění plastů

Jsme rádi, že jste se rozhodli právě pro nás. Vyplňte kontaktní formulář na panelu vlevo nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem. Dokážeme zajistit CNC obrábění plastů i jiné obrábění plastů na základě vašich představ a požadavků za skvělou cenu.

KONTAKTUJTE NÁS